#Sever 1#Sever 2
Tên thợ điện khốn nạn hiếp dâm gái một con

Tên thợ điện khốn nạn hiếp dâm gái một con

Nội dung phim

Cái thằng thợ điện đó liều thật sự luôn các bạn nhân lúc nhà mình không có ai là nó bắt đầu lẻn vào nhà mình để chơi mình để cưỡng hiếp mình thế thực sự là mình nghĩ xã hội bây giờ nó đúng là không hề ổn một chút nào, xã hội bây giờ loạn quá rồi, nếu mình hét lên kiểu mẹ gì cũng ăn một dâm cho mà xem chính vì thế mà mình nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành người tình của nó để nó thấy mình cũng muốn được điều đó muốn được dâm cùng nó để lúc đó mình và nó có thể hòa làm một và trong lúc hòa vào làm một đó mình có thể có cơ hội để chạy thoát

Diễn viên tham gia phim

N/A