#Sever 1#Sever 2
Say rượu để bạn gái hàng ngon bị anh họ cưỡng hiếp

Say rượu để bạn gái hàng ngon bị anh họ cưỡng hiếp

Nội dung phim

Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm của gia đình mình, mình có đưa bạn gái về nhà ra mắt mọi người cũng như để mọi người biết mặt người con gái mà mình yêu thương, cô ấy là người mà mình có thể hy sinh mọi thứ để có thể đạt được, và có lẽ cô ấy cũng yêu mình như những gì mà mình yêu thương cô ấy, nhưng chẳng cần nói thêm bất cứ điều gì khác nữa với mình điều mà mình muốn cuối cùng cũng không đạt được, vì trong ngày tất niên cuối năm do uống nhiều quá say thì bị thằng anh họ cưỡng hiếp người yêu mà chuyện đó đến giờ mình vẫn cảm thấy hận thằng anh mình quá thể luôn

Diễn viên tham gia phim

N/A