#Sever 1#Sever 2
Đang nằm phơi nắng thì thằng anh rể đè ra địt

Đang nằm phơi nắng thì thằng anh rể đè ra địt

Nội dung phim

Đang nằm phơi nắng thì thằng anh rể nó đến và nó đòi hỏi muốn được giao lưu kết bạn cùng với mình muốn được làm điều ấy với mình ,đương nhiên là mình đồng ý với những gì mà nó mong muốn rồi, mình cũng cảm thấy điều ấy có cái mẹ gì đâu mà ngại chứ đúng không nào, khi con người ta đã thèm đã thích rồi thì con người ta muốn làm cái mẹ gì chẳng được, con người ta muốn chén ai thì chén chứ đúng không nào các bạn, chắc chắn một điều rằng chẳng có bất cứ một ai có tể thay thế được người anh rể này đâu khi anh ấy luôn muốn được làm điều ấy với mình và mình cũng cảm giác thấy thích anh ấy đấy ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A